Σαν φοιτήτρια σπούδασα στήν Πάτρα όπου εκεί εργάστηκα και συνέχισα τις σπουδές μου

Οι σπουδές μου φαίνονται παρακάτω

ΠΤΥΧΙΟ

Πτυχιούχος Γεωλόγος - Γεωτεχνικός
τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
(MASTER)

Msc στην Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
(PHD)

Υποψήφια Διδάκτωρ στο θέμα: Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων με Τεχνογεωλογικά και Αρχαιολογικά Δεδομένα σε Γεωγραφικά Συστήματα. Ανάλυση και συσχέτιση Γεωλογικών και Αρχαιολογικών στοιχείων. Εφαρμογή στο Νομό Αχαϊας
Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών