Μαζί μου μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
maria_kordouli@hotmail.com