ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος LAVMO (LAndslides Vulnerability Model) για την καταχώριση των κατολισθήσεων και στηρίζεται στην ιδέα ανάπτυξης μίας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την επεξεργασία και εισαγωγή πολλαπλών δεδομένων από πολλαπλούς χρήστες, τα οποία θα ελέγχονται από έναν χρήστη διαχειριστή. Το σύστημα αυτό ορίζεται σαν Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πολλαπλής Διαχείρισης (GISMA – GIS Multi Administration).

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Διαχειρίστρια η κα Κορδούλη Μαρία MSc Γεωλόγος) και έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλική προς τον χρήστη, ενώ συνεχώς συμπληρώνεται με νέες καταγραφές. Το συγκεκριμένο σύστημα GISMA αποτελεί τη βάση για την εύκολη δημιουργία φορμών καταχώρισης στο διαδίκτυο με πολλαπλά δεδομένα. Το γραφικό μέρος του συστήματος σχεδιάστηκε με το πρόγραμμα Artisteer που είναι ειδικό πρόγραμμα για την εξαγωγή προτύπων για σχεδίαση ιστοσελίδων, ενώ οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι τεχνολογίες PHP, MYSQL, HTML.

Ο σχεδιασμός των πεδίων καταχώρισης της Βάσης ακολουθεί την μορφή των πεδίων πληροφόρησης ενός συγκεκριμένου Απογραφικού Δελτίου Κατολισθήσεων (Landslide Inventory Form– LIF). Έχει σαν κύριο σκοπό την καταγραφή όλων των παλαιών – ιστορικών κατολισθήσεων κάτω από έναν κοινό περιγραφικό κώδικα, ώστε να επιτυγχάνεται με αντικειμενικότητα η μεταξύ τους σύγκριση και να γίνεται εύκολη η καταχώριση μιας νέας κατολίσθησης, ενώ συγχρόνως γίνεται συστηματική καταγραφή όλων των «νεότερων» κατολισθήσεων που εντοπίζονται με μεθόδους Τηλεπισκόπησης.

Το LIF βασίστηκε για το σχεδιασμό του σε παλιότερες φόρμες καταγραφής που χρησιμοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας (EnGeo), λαμβάνοντας υπόψη και αντίστοιχες φόρμες διεθνών οργανισμών (π.χ. Washington State Department of Natural Resources, United States Geology Survey (USGS)). Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η φόρμα τροποποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν στα διαθέσιμα στοιχεία, έτσι ώστε να προκύψει μία μονοσέλιδη φόρμα που να αποτυπώνει μία «συμπυκνωμένη πηγή πληροφόρησης» για κάθε περίπτωση. Το δελτίο περιλαμβάνει 16 συνολικά πεδία πληροφόρησης.Ο ιστότοπος GEOArch

Ο ιστότοπος GEOArch έχει σχεδιαστεί για την καταχώρηση και διαχείριση τεχνογεωλογικών δεδομένων από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό με στόχο την καταχώρηση και διαχείριση δεδομένων στο σύστημα. Σε κάθε λογαριασμό ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει και να διαχειριστεί δεδομένα . Για την δημιουργία νέου λογαριασμού πατήστε στη Αίτηση Νέου Λογαριασμού δεξιά ή αν έχετε λογαριασμό συνδεθείτε αφού δώσετε το Username και Password του λογαριασμού σας